Lid van Rabobank Flevoland? Dan kun jij meehelpen bij het verbeteren van de Lelystadse ruiterpaden!

Binnenkort organiseert Rabobank Flevoland weer de Clubkascampagne. Van 4 tot en met 17 september mogen alle leden van de bank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Uiteraard doen wij ook weer mee! Hoe meer mensen op ons stemmen, hoe meer geld wij kunnen verdienen om de ruiterpaden verder op te knappen.

We rekenen natuurlijk op je stem! En vergeet niet familie en vrienden die lid zijn van de bank te vragen ook op ons te stemmen.

Gemeenteraad te gast bij PPL

Op vrijdag 1 juni hield de nieuwe Lelystadse gemeenteraad  een fietstocht door Lelystad. Tijdens deze fietstocht werd gestopt op diverse plaatsen, waar de raadsleden zich lieten informeren over verschillende ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Eén van de halteplaatsen was Manege Lelystad. Hier hebben we de raadsleden bijgepraat over onze acties, de actuele stand van zaken en de plannen van het PPL om de ruiterpaden verder te verbeteren. Uiteraard zijn we met de raadsleden ook nog het bos in geweest en hebben we laten zien waar het precies om gaat.

De reacties waren unaniem positief en geven ons het vertrouwen dat de gemeente ook in de komende jaren zal blijven meewerken aan het verbeteren van de Lelystadse ruiterpaden.

Veel belangstelling voor PPL-verkenningsritten

Het PPL ontvangt regelmatig allerlei vragen over de Lelystadse ruiterpaden. Veel vragen gaan over waar je wel en waar je niet met je paard mag komen.  Voor deze ruiters organiseerde het PPL twee verschillende verkenningsritten op donderdag 24 mei en zondag 27 mei. In groepsverband werd op beide dagen een leuke route gereden om de ruiters een beetje wegwijs te maken in onze mooie bossen.

De ritten waren een groot succes. Zelfs buitenruiters die regelmatig in het bos te vinden zijn werden nog verrast door een onbekend pad. Het PPL is van plan om in de toekomst vaker verkenningsritten te organiseren. Wil je ook een keer mee hou dan deze website en onze social media in de gaten.

Ruiterroute Gelderse Hout definitief vastgesteld

Op donderdag 2 mei hebben we met Staatsbosbeheer (SBB) de definitieve ruiterroute in het Gelderse Hout afgestemd en vastgelegd. De complete route komt onder beheer van het PPL omdat er geen budget is vanuit SBB. Maaien/bodemverbetering kost geld, daarom kunnen we donaties en sponsoring hard gebruiken! De bebording is aanwezig maar nog niet optimaal. Deze zullen we de komende periode verbeteren. SBB zal op deze routes gaan handhaven, dus buiten de route kun je worden beboet. Ga voor meer foto’s en info over de route naar onze facebookpagina.

Buitenruiters moeten handen uit de mouwen steken

Er is veel vooruitgang geboekt in het herstel van de Lelystadse ruiterpaden, maar er moet ook nog veel gebeuren. Hierbij moeten buitenruiters ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zonder deze participatie kunnen de Lelystadse ruiterpaden niet bestaan. Dit is de conclusie van de informatieavond die het PPL op donderdag 12 april organiseerde bij Manege Lelystad. De aanwezige buitenruiters werden bijgepraat over de actuele stand van zaken, de plannen voor de komende periode en er was  gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen aan het PPL-bestuur.

Omroep Flevoland was ook weer aanwezig voor een impressie van de avond. Deze reportage kun je terugzien op de website van Omroep Flevoland.

Het PPL bestaat 1 jaar!

 

Op 7 maart 2017 werd het Paarden Platform Lelystad (PPL) een stichting. We bestaan deze maand dus officieel 1 jaar. In dit eerste jaar van ons bestaan hebben we, al zeggen we het zelf, al veel bereikt. De ruiterpaden staan prominent op de politieke agenda, we werken constructief samen met de gemeente en Staatsbosbeheer, er is regelmatig overleg en samenwerking met andere bosgebruikers zoals o.a. MTB Lelystad en vooral: veel verbeteringen van de ruiterpaden zijn al goed zichtbaar. In de komende maanden wordt hier verder aan gewerkt. Dit zijn mooie ontwikkelingen en daar zijn we blij mee. Een compliment aan iedereen die hier, op welke manier dan ook, aan heeft bijgedragen.

Maar…. we zijn er natuurlijk nog niet, er is en blijft nog heel veel te doen! Ook in de komende jaren willen we ons daarom actief blijven inzetten voor het verder verbeteren van de Lelystadse ruiterpaden. Hierbij hebben we jou keihard nodig. Zonder jouw hulp geen ruiterpaden! Geef je op als vrijwilliger of sponsor/donateur. Samen zorgen we voor mooie ruiterpaden waarop het fijn buitenrijden is!

Succesvolle snoeidag ruiterpaden

Op zondag 11 maart organiseerde het PPL weer een snoeidag in de Lelystadse gemeentebossen. Gewapend met zaag, snoeischaar en andere gereedschappen gingen vrijwilligers op meerdere plaatsen het bos in om de ruiterpaden klaar te maken voor het komende buitenrijseizoen. Dit was hard nodig. Als gevolg van de storm in januari waren er veel takken en omgevallen bomen op de ruiterpaden terecht gekomen. Deze takken en bomen zijn zoveel mogelijk opgeruimd en de paden zijn nu weer goed met je paard of pony toegankelijk. Op de foto’s hieronder is duidelijk het resultaat te zien.

We danken weer alle vrijwilligers voor hun inzet. Speciale dank ook aan onze sponsors hoveniersbedrijf Rob Brands en Huur Simpel voor hun hulp en materiële ondersteuning tijdens deze snoeidag.

Veel ruiterpaden zijn weer vrij gemaakt van omgewaaide bomen.

 

Het PPL is benieuwd naar jouw mening!

Het PPL is er voor alle buitenruiters en menners in Lelystad! Daarom organiseren we op donderdag 12 april een informatieavond in de kantine van Manege Lelystad, waarin we jullie graag bijpraten over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Lelystadse ruiterpaden. Natuurlijk zijn we ook enorm benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen en uiteraard is er deze avond volop gelegenheid om vragen te stellen. De aanvang van de avond is 20:00 uur. We hopen jullie op deze avond te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur St. Paarden Platform Lelystad

We gaan weer snoeien!

Nog even en het is weer voorjaar. Dat betekent ook dat het buitenrijseizoen niet ver weg is. Maar voordat we kunnen genieten van die heerlijke lange ritten door onze mooie bossen moet er nog wel wat gebeuren. De ruiterpaden zijn na de winter niet overal meer goed begaanbaar door o.a. stormschade. Daarom organiseert het PPL op zondag 11 maart vanaf 10:00 uur weer een snoeidag. We rekenen opnieuw op veel enthousiaste vrijwilligers die samen met ons enkele uurtjes de handen uit de mouwen willen steken. Wil jij straks ook weer lekker met je paard het bos in? Help dan nu mee en geef je op. Je kunt je hier aanmelden of geef je op aan de bar bij Manege Lelystad.

 

Vrijwilligers bedankt!

Zondagochtend 20 november hebben vrijwilligers van Ponyclub SKWL, Manege Lelystad, RV & PC Lelyruiters en Bronsveld Ekopensionstal & Crosscountrytraining samen de handen uit de mouwen gestoken om de ruiterpaden aan te pakken. Er zijn veel takken geruimd en er is gesnoeid. Resultaat is dat de paden weer goed begaanbaar zijn en dat je weer volop kunt genieten van je buitenrit.

Alle vrijwilligers enorm bedankt voor de hulp! Kon je er nu niet bij zijn, maar wil je wel helpen? De volgende snoeidag zal plaats vinden in maart volgend jaar. Houd hiervoor deze website en onze social media in de gaten.