Groen licht voor ruiterpaden Hollandse Hout

Goed nieuws! Het projectplan voor de aanleg van meer recreatieve voorzieningen in de Hollandse Hout als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, waaronder een mooie ruiterroute van circa 15 kilometer, is goedgekeurd. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verdere voorbereidingen van de uitvoering van de werkzaamheden.

Voor de ruiterpaden betekent dit onder andere dat we samen met Staatsbosbeheer de definitieve route gaan vaststellen. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande ruiter- en beheerpaden, waardoor er voor de paden geen bomen gekapt hoeven te worden. Zodra er meer nieuws is zullen we jullie dat uiteraard weer laten weten!