Wat is het Paarden Platform Lelystad?

Het Paarden Platform Lelystad (PPL) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van recreatieve buitenruiters, menners, hippische ondernemers en rijverenigingen in Lelystad. Als belangenvertegenwoordiger van alle paardensporters zet het PPL zich actief en constructief in voor veilige, goed onderhouden en aaneengesloten ruiter- en menpaden in alle Lelystadse stadsbossen. Het PPL is de gesprekspartner voor de Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer en wordt hierbij gesteund en geadviseerd door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).

Op 7 maart 2017 is het Paarden Platform Lelystad een stichting geworden. Het bestuur wordt gevormd door drie fanatieke buitenruiters: Suzanne van der Laan (voorzitter), Merel Barreveld (secretaris) en Ruud van Driesten (penningmeester).

v.l.n.r. Merel Barreveld, Ruud van Driesten en Suzanne van der Laan

Wat  is ons doel?

De ruiterpaden in Lelystad verkeerden door jarenlang minimaal onderhoud in slechte staat. Van de oorspronkelijke ruiterpaden was bovendien een belangrijk deel door diverse redenen niet meer voor ruiters en menners toegankelijk. De overgebleven paden waren vaak niet veilig en vormden ook geen aangesloten geheel meer. Ruiters en menners moesten noodgedwongen gebruik maken van paden die hiervoor niet zijn ingericht, wat tot gevaarlijke of conflicterende situaties met andere gebruikers kon leiden.

Het PPL wilde het tij keren en de paardensporters weer mee laten praten over de inrichting van het bos- en buitengebied. Het doel was dat er in Lelystad weer een mooi en uitgebreid netwerk van goed onderhouden ruiterpaden en ruiterroutes zou komen. Een netwerk waar Lelystad trots op kan zijn en wat bijdraagt aan het imago van Lelystad als sportieve stad met unieke recreatieve buitensportfaciliteiten.

Op 15 november 2016 heeft de gemeenteraad van Lelystad unaniem onze motie aangenomen om het ruiterpadennetwerk in de stadsbossen Gelderse Hout en Overijsselse Hout te verbeteren. Dit vormde een mooie en belangrijke eerste stap om onze doelstelling te realiseren. Na het aannemen van de motie is het PPL met de Gemeente Lelystad in overleg gegaan om te bespreken hoe ons doel kon worden gerealiseerd. Eén van de uitkomsten is een adoptieovereenkomst waarin de gemeente het beheer van de ruiterpaden overdraagt aan het PPL. Ook wordt er door gemeente in de komende jaren actief gewerkt aan het herstel en verder verbeteren van de ruiterpaden. Het PPL is en blijft hierbij nauw betrokken en volgt de ontwikkelingen op de voet. De focus is daarbij ook gericht op de andere stadsbossen, zoals bijvoorbeeld het Hollandse Hout, om ook hier de buitenrijmogelijkheden voor ruiters en menners te verbeteren en indien mogelijk uit te breiden.

We kunnen niet zonder jouw hulp!

De gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer zorgen voor het periodiek groot onderhoud aan de bossen, inclusief de ruiterpaden. Het regelmatig klein onderhoud om de ruiterpaden en – routes begaanbaar te houden moeten de gebruikers zelf regelen. Het PPL coördineert deze werkzaamheden en is aanspreekpunt voor de gemeente en Staatsbosbeheer. Het begaanbaar houden van de ruiterpaden kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wil je gebruik (blijven) maken van de ruiterpaden help dan mee en geef je op als vrijwilliger.

Ook steun van bedrijven (materieel en/of financieel) is van harte welkom. Neem contact met ons op voor meer informatie.