PPL-bezems vegen schoon

Het fijne van het voorjaar is onder andere dat we weer lekker veel naar buiten kunnen met onze pony’s en paarden. Helaas ontvangen we in deze tijd van het jaar ook altijd weer veel klachten over mest op fiets- en voetpaden. Dat is jammer want mestoverlast is heel eenvoudig te voorkomen.

Fiets- en voetpaden zijn verboden terrein voor ruiters. Ook als je naast je paard loopt. Blijf daarom op de ruiterpaden en als het echt niet anders kan rij dan altijd in de berm. En als je paard dan toch een keer mest op het fiets-of voetpad, dan stap je even af en schuif je de mest in de berm of je komt later terug om het op te ruimen.

Om hier op een ludieke manier nogmaals aandacht aan te besteden hebben Suzanne en Ruud van het PPL vandaag een bezem uitgereikt aan Mariska van Manege Lelystad en Esther van Ponyclub SKWL. Mariska heeft ‘m zelfs gelijk al gebruikt!

Komende tijd reiken we de bezem ook uit bij andere stallen om samen de strijd aan te gaan met de mestoverlast. Help jij ook mee?

Het doel is bereikt: we kunnen een bosmaaier kopen!

28 maart begonnen we onze actie om geld op te halen voor de aankoop een eigen bosmaaier. We hadden niet verwacht dat we al zo snel het streefbedrag van € 1.000,- bij elkaar zouden hebben. Dankzij jullie bijdragen is het binnen enkele weken gelukt. Fantastisch!!

We danken alle gulle gevers! Veel dank ook aan de bedrijven die onze actie zo royaal hebben gesteund: advocatenkantoor Flantua, Huur Simpel en Rob Brands. Speciale dank ten slotte aan De Nieuwstad voor het leveren van de perfecte bosmaaier. 

Wil jij ons werk voor prachtige en goed onderhouden ruiter- en menpaden ook steunen? Dat kan nog steeds! Meld je dan aan als donateur/sponsor of maak direct een bijdrage over op onze bankrekening NL 44 RABO 0317 1892 63 ten name van St. Paarden Platform Lelystad. 

Je kunt ook de volgende betaallink gebruiken. Je mag zelf het bedrag kiezen en je kunt met elke bank in Nederland betalen. 

We zijn er bijna!

Het gaat goed met onze actie voor een eigen bosmaaier. Dankzij al jullie donaties en het bedrag dat we eerder hebben mogen ontvangen van Rabo Clubsupport is er nu al € 820 binnen. Dat betekent dat we nog maar € 180,- nodig hebben voor ons streefbedrag van €1.000,-. We zetten nu de eindsprint in en hopen zo snel ons doel te behalen!

Heb jij nog geen financiele bijdrage overgemaakt, maar maak je wel graag gebruik van de ruiterpaden, dan hopen we dat ook jij, net als veel andere buitenruiters, je bijdrage nog wilt leveren. Je kunt eenvoudig een bedrag naar keuze overmaken met de volgende link. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Alle kleine beetjes helpen. 

Kun en wil jij ons met je bedrijf hierbij steunen? Of wil je op een andere manier helpen? Dat kan natuurlijk ook! Neem dan even contact met ons op of mail naar info@paardenplatformlelystad.nl. Alle hulp is meer dan welkom!

We willen een bosmaaier kopen. Help je mee?

Zonder onderhoud geen ruiterpaden. En zonder ruiterpaden ook geen leuke buitenritten. Daarom zijn onze PPL-vrijwilligers regelmatig in het bos te vinden. Ze verwijderen overhangende takken en omgevallen bomen, maaien de route en onderhouden de routemarkering.

Dat onderhoud is nu helemaal hard nodig, want de lente is begonnen en alle groen in het bos loopt snel weer uit. Om de ruiterpaden open te houden is een goede professionele bosmaaier onmisbaar. Vaak kunnen we er wel één lenen van onze sponsoren. Maar helaas is er niet altijd een bosmaaier beschikbaar op het moment dat wij hem nodig hebben. Daarom willen we graag een eigen bosmaaier aanschaffen.

Hiervoor is een bedrag van circa € 1.000,- nodig. Omdat we geen enkele subsidie ontvangen zijn we geheel afhankelijk van de bijdragen van onze partners en van jullie, de buitenruiters en menners die gebruik maken van de ruiterpaden.

We hopen daarom dat ook jij wilt helpen met een financiele bijdrage om de aankoop van een bosmaaier mogelijk te maken. Maak je bijdrage over op onze bankrekening NL 44 RABO 0317 1892 63 o.v.v bosmaaier of gebruik de volgende betaallink. Je mag natuurlijk zelf het bedrag kiezen. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Door je steun kan je blijven genieten van leuke bosritjes op onze mooie Lelystadse ruiterpaden.

Namens alle buitenruiters, enorm bedankt voor je steun!

Groen licht voor ruiterpaden Hollandse Hout

Goed nieuws! Het projectplan voor de aanleg van meer recreatieve voorzieningen in de Hollandse Hout als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, waaronder een mooie ruiterroute van circa 15 kilometer, is goedgekeurd. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verdere voorbereidingen van de uitvoering van de werkzaamheden.

Voor de ruiterpaden betekent dit onder andere dat we samen met Staatsbosbeheer de definitieve route gaan vaststellen. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande ruiter- en beheerpaden, waardoor er voor de paden geen bomen gekapt hoeven te worden. Zodra er meer nieuws is zullen we jullie dat uiteraard weer laten weten!

Steun de verbetering en uitbreiding van de ruiter- en menpaden in de Hollandse Hout!

Eind vorig jaar konden we jullie al vertellen over de plannen van de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer (SBB) voor de Hollandse Hout. Dit bosgebied nabij de Oostvaardersplassen krijgt een belangrijke recreatieve functie als toegangspoort voor het nieuwe Nationaal park Nieuw Land. Omdat in de eerste plannen geen ruiter- en menpaden waren opgenomen hebben wij vanuit het PaardenPlatform Lelystad (PPL) de betrokken partijen hierover benaderd.

Meerdere gesprekken, waarbij namens het PPL Myra Goudappel en Ruud van Driesten betrokken waren, hebben er toe geleid dat er nu hard gewerkt wordt aan een plan voor de eerste fase, waarin wel ruiter- en menpaden zijn opgenomen. Het plan is er op gericht om een basissituatie te realiseren door bestaande paden te verbeteren en met elkaar te verbinden, waardoor een attractieve ronde van circa 15 kilometer gereden kan worden. De volledige route zal met borden als ruiterpad worden aangegeven. In een latere fase kan, afhankelijk van hoeveel de paden worden gebruikt en de verdere ontwikkeling van het gebied in de komende jaren, samen worden gekeken of aanvullende doorsteekjes en/of paden mogelijk zijn.

We zijn heel blij met dit eerste resultaat. De volgende stap is het in overleg met Staatsbosbeheer bepalen van de definitieve route (de route op het kaartje is dit nog niet!) en het uitwerken van de verdere details en planning voor de realisatie. We hopen dan dat de ruiterroute in de loop van volgend jaar gereed zal zijn.

Maar….. of we al onze wensen kunnen realiseren is nog wel afhankelijk van de definitieve goedkeuring voor de plannen en de financiering hiervan. Het goede nieuws is dat ook jij hierbij heel eenvoudig kunt helpen! Vul hiervoor vandaag nog de enquête/steunverklaring van Staatsbosbeheer in! Deel dit bericht ook met al je familie, vrienden en bekenden en vraag ook hen de steunverklaring te ondertekenen. Zo maken we samen duidelijk dat er brede steun is voor ons initiatief om in de Hollandse Hout mooie ruiterpaden aan te leggen.

Uiteraard blijven we als PPL nauw betrokken bij de voortgang en we zullen jullie, wanneer er nieuws is, hiervan op de hoogte houden. Heb je in de tussentijd vragen dan mag je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Stemmers bedankt!

Elk jaar stelt de Rabobank met Rabo ClubSupport een gedeelte van de winst beschikbaar aan verenigingen en stichtingen in Flevoland. De leden van de bank bepalen door te stemmen op hun favoriete vereniging hoe dit bedrag wordt verdeeld.

Uiteraard hebben ook wij dit jaar weer meegedaan. De stemmen zijn nu geteld en de uitslag is bekend. Door jullie stemmen ontvangen we € 227,12 van de Rabobank. We gaan dit geld gebruiken voor de aanschaf van een professionele bosmaaier voor het onderhoud van onze ruiterpaden. We bedanken de Rabobank en uiteraard iedereen die op ons heeft gestemd. 

Onderhoudsochtend 15 maart 2020

Hopelijk zijn de heftigste stormen nu geweest. De schade op de ruiterpaden moeten we nog inventariseren. Omdat er altijd wel werk aan de winkel is, organiseren we weer een snoeiochtend! Om de ruiterpaden in topconditie te houden hebben we jouw hulp nodig!

Zondag 15 maart organiseren we tussen 10:00 en 12:00 uur een onderhoudsochtend om de paden klaar te maken voor het komende buitenrijseizoen. Help ook mee! Aanmelden is heel eenvoudig. Meld je hier aan of of stuur een e-mail naar info@paardenplatformlelystad.nl.
Je kunt je ook opgeven aan de bar bij Manege Lelystad. Geef bij je aanmelding ook aan in welk bosgebied je wilt helpen.

Op welke paden we aan de slag gaan is afhankelijk van de opgave/deelname. Vergeet niet om werk-/tuinhandschoenen, laarzen, een grote snoeischaar en/of takkenzaag mee te nemen!

Hoveniersbedrijf Rob Brands helpt bij vrijmaken ruiterpaden!

Al enige tijd is een deel van de route achter het Langezand geblokkeerd geweest door omgevallen bomen met wingerd. Met handgereedschap hebben we het grootste deel begaanbaar kunnen maken, maar niet alles. Gelukkig konden we een beroep doen op onze sponsor Rob Brands Hoveniers ! Hij heeft de grote omgevallen bomen vakkundig gezaagd, zodat wij weer een volledige ronde kunnen rijden!

Hoveniersbedrijf Rob Brands: Van ontwerp tot onderhoud, van beschoeïng tot beplantingsplan!

Save the date. We gaan weer snoeien!

De ruiterpaden kunnen niet zonder regelmatig onderhoud. Daarom organiseren we op zondag 29 september van 10:00 tot ca. 12:00 uur weer een onderhoudsochtend. Help jij ook een handje mee? Op welke paden we aan de slag gaan is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat komt helpen.

Aanmelden is heel eenvoudig. Stuur ons een berichtje en geef je op. Je kunt je ook opgeven aan de bar bij Manege Lelystad.