Steun de verbetering en uitbreiding van de ruiter- en menpaden in de Hollandse Hout!

Eind vorig jaar konden we jullie al vertellen over de plannen van de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer (SBB) voor de Hollandse Hout. Dit bosgebied nabij de Oostvaardersplassen krijgt een belangrijke recreatieve functie als toegangspoort voor het nieuwe Nationaal park Nieuw Land. Omdat in de eerste plannen geen ruiter- en menpaden waren opgenomen hebben wij vanuit het PaardenPlatform Lelystad (PPL) de betrokken partijen hierover benaderd.

Meerdere gesprekken, waarbij namens het PPL Myra Goudappel en Ruud van Driesten betrokken waren, hebben er toe geleid dat er nu hard gewerkt wordt aan een plan voor de eerste fase, waarin wel ruiter- en menpaden zijn opgenomen. Het plan is er op gericht om een basissituatie te realiseren door bestaande paden te verbeteren en met elkaar te verbinden, waardoor een attractieve ronde van circa 15 kilometer gereden kan worden. De volledige route zal met borden als ruiterpad worden aangegeven. In een latere fase kan, afhankelijk van hoeveel de paden worden gebruikt en de verdere ontwikkeling van het gebied in de komende jaren, samen worden gekeken of aanvullende doorsteekjes en/of paden mogelijk zijn.

We zijn heel blij met dit eerste resultaat. De volgende stap is het in overleg met Staatsbosbeheer bepalen van de definitieve route (de route op het kaartje is dit nog niet!) en het uitwerken van de verdere details en planning voor de realisatie. We hopen dan dat de ruiterroute in de loop van volgend jaar gereed zal zijn.

Maar….. of we al onze wensen kunnen realiseren is nog wel afhankelijk van de definitieve goedkeuring voor de plannen en de financiering hiervan. Het goede nieuws is dat ook jij hierbij heel eenvoudig kunt helpen! Vul hiervoor vandaag nog de enquĂȘte/steunverklaring van Staatsbosbeheer in! Deel dit bericht ook met al je familie, vrienden en bekenden en vraag ook hen de steunverklaring te ondertekenen. Zo maken we samen duidelijk dat er brede steun is voor ons initiatief om in de Hollandse Hout mooie ruiterpaden aan te leggen.

Uiteraard blijven we als PPL nauw betrokken bij de voortgang en we zullen jullie, wanneer er nieuws is, hiervan op de hoogte houden. Heb je in de tussentijd vragen dan mag je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.