Stemmers bedankt!

Elk jaar stelt de Rabobank met Rabo ClubSupport een gedeelte van de winst beschikbaar aan verenigingen en stichtingen in Flevoland. De leden van de bank bepalen door te stemmen op hun favoriete vereniging hoe dit bedrag wordt verdeeld.

Uiteraard hebben ook wij dit jaar weer meegedaan. De stemmen zijn nu geteld en de uitslag is bekend. Door jullie stemmen ontvangen we € 227,12 van de Rabobank. We gaan dit geld gebruiken voor de aanschaf van een professionele bosmaaier voor het onderhoud van onze ruiterpaden. We bedanken de Rabobank en uiteraard iedereen die op ons heeft gestemd.