Ruiterpaden na herstellen stormschade weer open

Op zondag 15 maart hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers de paden in het Paardenbos vrij kunnen maken! Zelfs het oude slingerbospad is weer helemaal uit te rijden! Hiervan is de bodem op sommige plekken nog wel zwaar.

In het Oostervaartbos(naast de Groene Velden) is één pad compleet geblokkeerd door omgewaaide sparren. In verband met het gevaar en de grootte van de blokkade, is het even wachten op grof geschut… Wordt vervolgd…

Het pad door het Oostrandbosje welke evenwijdig aan de sloot loopt moeten we nog inspecteren, hiervan weten we dat er minstens één boom ligt, die nog weg moet. Wordt ook vervolgd…

Dank weer aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen!