Het PPL is benieuwd naar jouw mening!

Het PPL is er voor alle buitenruiters en menners in Lelystad! Daarom organiseren we op donderdag 12 april een informatieavond in de kantine van Manege Lelystad, waarin we jullie graag bijpraten over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Lelystadse ruiterpaden. Natuurlijk zijn we ook enorm benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen en uiteraard is er deze avond volop gelegenheid om vragen te stellen. De aanvang van de avond is 20:00 uur. We hopen jullie op deze avond te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur St. Paarden Platform Lelystad

We gaan weer snoeien!

Nog even en het is weer voorjaar. Dat betekent ook dat het buitenrijseizoen niet ver weg is. Maar voordat we kunnen genieten van die heerlijke lange ritten door onze mooie bossen moet er nog wel wat gebeuren. De ruiterpaden zijn na de winter niet overal meer goed begaanbaar door o.a. stormschade. Daarom organiseert het PPL op zondag 11 maart vanaf 10:00 uur weer een snoeidag. We rekenen opnieuw op veel enthousiaste vrijwilligers die samen met ons enkele uurtjes de handen uit de mouwen willen steken. Wil jij straks ook weer lekker met je paard het bos in? Help dan nu mee en geef je op. Je kunt je hier aanmelden of geef je op aan de bar bij Manege Lelystad.

 

Vrijwilligers bedankt!

Zondagochtend 20 november hebben vrijwilligers van Ponyclub SKWL, Manege Lelystad, RV & PC Lelyruiters en Bronsveld Ekopensionstal & Crosscountrytraining samen de handen uit de mouwen gestoken om de ruiterpaden aan te pakken. Er zijn veel takken geruimd en er is gesnoeid. Resultaat is dat de paden weer goed begaanbaar zijn en dat je weer volop kunt genieten van je buitenrit.

Alle vrijwilligers enorm bedankt voor de hulp! Kon je er nu niet bij zijn, maar wil je wel helpen? De volgende snoeidag zal plaats vinden in maart volgend jaar. Houd hiervoor deze website en onze social media in de gaten.

Nieuwe datum snoeidag najaar 2017

Zoals bekend kon de PPL-snoeidag op 22 oktober door de overvloedige regenval helaas niet doorgaan. Inmiddels hebben we een nieuwe datum vastgesteld. De snoeidag zal nu plaatsvinden op zondag 19 november van 10:00 tot ca 12:00 uur. Je kunt je vanaf nu weer aanmelden. Dat kan aan de bar bij Manege Lelystad, bij Ponyclub SKWL of door ons een berichtje te sturen.

Mooi resultaat Rabobank Clubkas Campagne 2017

Rabobank Flevoland organiseert elk jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van de Rabobank bepalen hierbij door te stemmen welke vereniging en stichtingen een financiele bijdrage van de bank krijgen om hun doelstellingen te helpen realiseren. Dit jaar heeft
onze stichting ook meegedaan. En met resultaat! Er zijn door de leden van de Rabobank 31 stemmen op onze stichting uitgebracht, waardoor we een bedrag van EUR 151,59 tegemoet kunnen zien. We zijn hier uiteraard enorm blij mee en we bedanken alle stemmers en de Rabobank voor hun steun.

Steun het Paarden Platform Lelystad bij de Rabobank Clubkas Campagne 2017!

Veel verenigingen en stichtingen kunnen wat extra financiële steun goed gebruiken. Om ze daarbij een handje te helpen organiseert Rabobank Flevoland jaarlijks de ‘Rabobank Clubkas Campagne’. Het Paarden Platform Lelystad doet dit jaar ook mee.

Stem en steun het PPL

Ben je lid van Rabobank Flevoland dan ontvang je op 3 oktober hierover bericht. Het stemmen gaat via internet en loopt van dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 17 oktober. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor het PPL. Laat je stem dus niet verloren gaan!

Vraag ook je familie, vrienden, kennissen en collega’s (als ze lid zijn van Rabobank Flevoland) om hun stemmen uit te brengen op onze stichting. We hopen dat we op je stem mogen rekenen!

PPL organiseert snoeidag voor ruiterpaden

De Lelystadse ruiterpaden kunnen niet blijven bestaan zonder regelmatig onderhoud. Het PPL organiseert daarom op zondag 22 oktober weer een snoeidag. We zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers die op deze dag enkele uurtjes (tussen 10:00 en ca. 12:00 uur) samen met ons de handen uit de mouwen willen steken. Op welke paden er gesnoeid gaat worden is afhankelijk van de opgave/deelname.

Geef je op en help mee de ruiterpaden toegankelijk te houden. Aanmelden is heel eenvoudig. Ga naar http://paardenplatformlelystad.nl/contact/. Vermeld ook op welk pad of in welk bosgebied je wilt helpen.

Vrijwilligers van Manege Lelystad en Ponyclub SKWL bij een vorige snoeidag

KNHS start campagne ‘Adopteer je bos’

Samen met je paard door de natuur struinen, dat is toch geweldig? Tenminste, dat vinden wij wel! De natuur waarin wij dagelijks te paard kunnen genieten heeft ook zorg en onderhoud nodig. Gelukkig zijn er overal in Nederland initiatieven waarin gepassioneerde ruiters en menners zich samen met terreineigenaren en -beheerders inzetten om de natuur toegankelijk, veilig en mooi te houden. De KNHS wil hier graag een steentje aan bijdragen. Daarom is het initiatief ‘Adopteer je bos’ in het leven geroepen. Het PPL is enorm blij mee met deze steun en werkt heel graag mee aan de campagne.

Ga naar https://www.knhs.nl/buitenrijden/adopteer-je-bos/ voor meer informatie. Uiteraad vind je hier ook meer informatie over de Lelystadse ruiterpaden en het PPL.

Goed nieuws over de Lelystadse ruiterpaden!

De Gemeenteraad van Lelystad heeft in de raadsvergadering van dinsdagavond 30 mei de Kadernota 2018 goedgekeurd. Dit is een beleidsnota waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. In de Kadernota 2018  is voor de ruiterpaden een bedrag van €100.000 opgenomen voor het realiseren van een goede uitgangspositie, zodat het PPL haar deel van het beheer en onderhoud van de ruiterpaden kan gaan uitvoeren. Nu de Raad akkoord is gegaan met de investering, gaat het PPL op korte termijn met de gemeente in gesprek over de concrete uitvoering en om verdere afspraken te maken over zelfwerkzaamheid en overdracht van een deel van het beheer in de gemeentelijke bossen.

In het Oostervaartbos zijn de verbeteringen inmiddels al duidelijk zichtbaar. Veel paden zijn in de afgelopen maanden onderhanden genomen en daardoor weer goed begaanbaar voor ruiters. In de afgelopen dagen heeft de Gemeente ook mooie nieuwe paaltjes geplaatst die de ruiterroute aangeven.

Goed nieuws is er ook te melden van Staatsbosbeheer (SBB). De onderhoudswerkzaamheden in het Gelderse Hout zijn vrijwel afgerond en in de komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van de ruiterroutes. Deze routes zijn in overleg met het PPL tot stand gekomen. Wanneer de aanleg is afgerond en een startsituatie is gerealiseerd zal SBB het beheer en onderhoud van de ruiterpaden overdragen aan het PPL. SBB heeft zelf geen budget voor verder onderhoud. Dit betekent dat het toekomstig onderhoud door het PPL uitgevoerd en door bijdragen van sponsors en donateurs betaald moet worden. SBB gaat nog zorgen voor de plaatsing van borden waarop de route wordt aangegeven. Nadat de borden zijn geplaatst is het niet meer toegestaan om met je paard buiten de gemarkeerde routes te rijden. Wanneer je toch buiten de officiële ruiterroute gaat rijden loop je grote kans beboet te worden. SBB heeft namelijk aangegeven dat er streng gecontroleerd zal gaan worden. Op de plattegrond hieronder is de nieuwe route aangegeven.

Mooie ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. We kunnen dan ook nog veel hulp gebruiken. Meld je daarom aan als vrijwilliger, donateur of sponsor en help mee de ruiterpaden begaanbaar te maken en houden! Zonder jullie hulp zullen de paden weer overwoekeren en lekker met je paard in het bos rijden zal dan al snel weer verleden tijd zijn!

PPL in het nieuws bij Omroep Flevoland

Onlangs verscheen een item op Omroep Flevoland
http://www.omroepflevoland.nl/…/lelystad-twijfels-over-inve…

Zoals ook aan de reacties te zien is, behoeft dit bericht wat nuance. Er is een voorstel voor de gemeentelijke kadernota gedaan om een bedrag te reserveren van €100.000,- in de begroting 2018 voor het herstel van de ruiterpaden. Het item geeft mensen blijkbaar de indruk dat wij als PPL hier niet tevreden mee zijn. Dit is zeker niet het geval!

Wij zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over de inventarisatie van de knelpunten en de kosten om deze te verhelpen. Of dit (genoemde) bedrag toereikend is weten we dus nog niet. Een acceptabele staat van ruiterpaden hoeft namelijk niet te betekenen dat alles bezand moet worden (dan volstaat dit bedrag inderdaad niet). Elke verbetering is er één op het moment, en elke extra euro voor ons doel is er één meer dan nu.

Na het gesprek met Wethouder John v.d. Heuvel zijn wij positief over het opnemen van dit voorstelbedrag! Of dit voldoende is, éénmalig, of verspreid in een meerjarenplan? Dat is een gesprek wat wij nu voeren. Het bedrag en de noodzaak moeten worden onderbouwd en belicht om de raad positief te doen stemmen voor het opnemen van een bedrag in de uiteindelijke begroting 2018!

foto: Omroep Flevoland