PPL en Gemeente Lelystad tekenen beheerovereenkomst ruiterpaden

Donderdag 13 december hebben we samen met wethouder Nelly den Os de beheerovereenkomst voor de ruiterpaden getekend. De ondertekening vond plaats in het Paardenbos bij één van de nieuw aangelegde ruiterpaden. In de beheerovereenkomst wordt het beheer en onderhoud van de ruiterpaden geregeld in de bossen die eigendom zijn van de gemeente Lelystad. Zo is o.a. vastgelegd dat het PPL zelf verantwoordelijk wordt voor het regelmatig klein onderhoud. De gemeente zal het groot onderhoud voor haar rekening nemen.

De overeenkomst past binnen de ambitie van het PPL om de ruiterpaden in de Lelystadse stadsbossen in de komende jaren verder te verbeteren en uit te breiden. Met de ondertekening van de overeenkomst is hiervoor opnieuw een belangrijke stap gezet. De ruiterpaden staan bij de politiek nog steviger op de kaart en we zijn blij met de huidige samenwerking met de gemeente.

Wil je meer weten of actief meehelpen neem dan contact met ons op.