PPL in het nieuws bij Omroep Flevoland

Onlangs verscheen een item op Omroep Flevoland
http://www.omroepflevoland.nl/…/lelystad-twijfels-over-inve…

Zoals ook aan de reacties te zien is, behoeft dit bericht wat nuance. Er is een voorstel voor de gemeentelijke kadernota gedaan om een bedrag te reserveren van €100.000,- in de begroting 2018 voor het herstel van de ruiterpaden. Het item geeft mensen blijkbaar de indruk dat wij als PPL hier niet tevreden mee zijn. Dit is zeker niet het geval!

Wij zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over de inventarisatie van de knelpunten en de kosten om deze te verhelpen. Of dit (genoemde) bedrag toereikend is weten we dus nog niet. Een acceptabele staat van ruiterpaden hoeft namelijk niet te betekenen dat alles bezand moet worden (dan volstaat dit bedrag inderdaad niet). Elke verbetering is er één op het moment, en elke extra euro voor ons doel is er één meer dan nu.

Na het gesprek met Wethouder John v.d. Heuvel zijn wij positief over het opnemen van dit voorstelbedrag! Of dit voldoende is, éénmalig, of verspreid in een meerjarenplan? Dat is een gesprek wat wij nu voeren. Het bedrag en de noodzaak moeten worden onderbouwd en belicht om de raad positief te doen stemmen voor het opnemen van een bedrag in de uiteindelijke begroting 2018!

foto: Omroep Flevoland

PPL in gesprek met wethouder

Op 5 april was het bestuur van het PPL op gesprek bij wethouder John van den Heuvel van de Gemeente Lelystad. Aanleiding was een brief van het PPL waarin om opheldering werd gevraagd over de stand van zaken na het unaniem aannemen van de motie ‘Ruiterpaden’.

Het was een constructief gesprek waarbij onduidelijkheden zijn opgehelderd en er een goede basis is gelegd voor verdere ontwikkelingen. Voorlopig zullen we de verbeteringen op korte termijn (komende 1,5 jaar) moeten proberen te bewerkstelligen met de huidige samenwerkingsverbanden, budgetten en participatie (jullie hulp), waar we hopen al een heel eind mee te komen. Voor de plannen op lange termijn is een uitgebreide inventarisatie nodig van knelpunten en kosten, om een voorstel voor een plan van aanpak goed te onderbouwen.

Voor zowel de korte- als de lange- termijnplannen zijn we dankzij de inspanningen van het afgelopen jaar ‘in the picture’ en is er erkenning voor de problematiek.

We houden jullie op de hoogte. Heb je vragen of wil je ons helpen? Laat het ons dan ook weten!

Het PPL in de media

In de Flevopost van woensdag 5 april stond een mooi artikel over de oprichting van de stichting Paarden Platform Lelystad en onze acties voor het verbeteren van de ruiterpaden in Lelystad.

Het buitenrijseizoen komt er weer aan!

De lente lijkt nu echt begonnen en het buitenrijseizoen is aanstaande. Wij hebben er enorm veel zin in, jij ook?

Wij doen er alles aan om in samenwerking met de Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer mooie en goede ruiterpaden te realiseren. Helaas is dat nu nog niet het geval. Veel ruiterpaden zijn nog erg nat en glibberig en ze sluiten ook nog niet overal op elkaar aan. We begrijpen dus heel goed dat je soms moet uitwijken naar de openbare weg omdat een ruiterpad niet begaanbaar is. Rij dan wel zoveel mogelijk in de berm en kom niet op de mountainbike- en wandelpaden. Deze zijn bestemd voor andere gebruikers en je brengt met je paard of pony ernstige schade toe aan de paden.

Ruim ook altijd mest op de openbare weg (dat zijn bijvoorbeeld ook fietspaden) op. Stijg direct even af of kom later even terug en schuif de mest in de berm. Andere gebruikers hebben grote last van de mest en je bezorgt jezelf en andere buitenruiters een slechte naam wanneer deze blijft liggen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mogen we op je medewerking rekenen?

Tip! Lees nog eens de regels voor het buitenrijden door. Je vind ze hier : http://paardenplatformlelystad.nl/de-dos-en-donts-van-het-buitenrijden/

We wensen je een mooi buitenrijseizoen! Veel plezier!

 

PPL opnieuw in het nieuws bij Omroep Flevoland

Omroep Flevoland heeft in de nieuwsuitzending van zondag 5 februari opnieuw aandacht besteed aan de slechte toestand van de ruiterpaden in Lelystad. Alhoewel de gemeenteraad al in november vorig jaar akkoord is gegaan met onze motie om de ruiterpaden aan te pakken, is er nog weinig veranderd. Incidenteel zijn wel snoeiwerkzaamheden uitgevoerd, maar van een gestructureerde aanpak is nog geen sprake. Ook de adoptieovereenkomst met het Paarden Platform Lelystad is er nog niet. Omdat het vogelbroedseizoen aanstaande is, en er dan geen grote werkzaamheden in de bossen uitgevoerd kunnen worden, dreigt dit een verloren jaar te worden. We hopen dat de Gemeente Lelystad alsnog snel een start maakt met de noodzakelijke werkzaamheden om een goede startsituatie te creëren. Het PPL wil hierbij uiteraard graag, waar dat mogelijk is, helpen!

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/144132/lelystad-verloren-jaar-voor-onderhoud-ruiterpaden

Foto: Omroep Flevoland

Nieuwsupdate 26 januari 2017

 

Op 26 januari is er weer overleg geweest met de opzichter en stadsecoloog voor het definitief afstemmen van de ruiterpadenkaart in het Paardenbos, Oostervaartbos en Bergbos. Hierbij zijn er een paar paden vervallen wegens het natter worden van de bodem en slechte bereikbaarheid met groot materieel (herstel voor gebruik als ruiterpad zou tonnen kosten). De rode lijnen ( zie afbeelding) worden de ruiterpaden, deze zijn tevens beheerpaden(door tweedelig gebruik worden extra onderhoudskosten beperkt, maar blijven deze paden doorgaanbaar wegens regulier onderhoud en boswerkzaamheden). De paarse lijnen komen in aanmerking voor een adoptie-overeenkomst waarbij we met jullie als vrijwilligers deze paden blijven onderhouden en vrijhouden voor ruitergebruik. Hierdoor houden we variatie in de paden, en wordt niet alles rechttoe rechtaan. 

De inhoud van de adoptie-overeenkomst is in concept aangeboden en zowel het PPL als de gemeente zullen hier de komende periode verder vorm aan geven.

Na het aannemen van de motie voor het opleveren van een goede beginsituatie van de paden zijn er nog wat onduidelijkheden. Ook hierover zullen we in overleg blijven met de gemeente.
Daarnaast kunnen we met enthousiasme berichten dat er inmiddels een aantal paden door de gemeente zijn vrij gemaakt van obstakels waaronder het achterste ruiterpad in het paardenbos en het ‘galoppad’ langs de sloot achter het jagersveld. We hebben dit laatste zelf nog niet bekeken, dus als je er rijdt, maak dan een foto en deel deze met ons!

We houden jullie op de hoogte!

Motie verbetering ruiterpadennetwerk unaniem aangenomen.

Op 16 november 2016 is in de gemeenteraad gestemd over de motie  voor de verbetering van het ruiterpadennetwerk in Lelystad. Er werd unaniem voor gestemd! De raad heeft wethouder John van den Heuvel opgeroepen om in samenwerking met het Paarden Platform Lelystad de kwaliteit van de ruiterpaden in de gemeentebossen te verbeteren.  We gaan nu in overleg met de gemeente en hopen jullie zo snel mogelijk meer te kunnen vertellen. Er is nog veel te doen, maar het begin is er!

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141613/lelystad-gemeente-gaat-ruiterpaden-opknappen

PPL op de motiemarkt van Lelystad!

Namens het PPL zijn Wendy Ament en Suzanne van der Laan op 25 oktober 2016 aanwezig geweest op de motiemarkt van de Gemeente Lelystad. Zij hebben keihard gelobbyd om raadsleden van alle partijen te overtuigen om onze motie voor het verbeteren van het ruiterpadennetwerk te ondersteunen. De reacties van de raadsleden waren positief en veelbelovend. We kijken met vertrouwen uit naar de stemming in de raad.