Ruiterroute Gelderse Hout definitief vastgesteld

Op donderdag 2 mei┬áhebben we met Staatsbosbeheer (SBB) de definitieve ruiterroute in het Gelderse Hout afgestemd en vastgelegd. De complete route komt onder beheer van het PPL omdat er geen budget is vanuit SBB. Maaien/bodemverbetering kost geld, daarom kunnen we donaties en sponsoring hard gebruiken! De bebording is aanwezig maar nog niet optimaal. Deze zullen we de komende periode verbeteren. SBB zal op deze routes gaan handhaven, dus buiten de route kun je worden beboet. Ga voor meer foto’s en info over de route naar onze facebookpagina.