Aanleg ruiterroute Hollandse Hout gestart

De aannemer is in opdracht van Staatsbosbeheer gestart met de aanleg van de nieuwe ruiterpaden in het Hollandse Hout. In het bos komt een ruiterroute van 15 kilometer. De aanleg maakt deel uit van het project Poort Oostvaardersplassen Lelystad, waarbij de recreatieve voorzieningen in dit bosgebied, onderdeel van het nationaal park Nieuw Land, worden vergroot. De planning is dat de ruiterroute nog voor het eind van het jaar gereed is.

Tijdens de werkzaamheden blijft het bos gewoon toegankelijk. Wel kun je enige overlast ervaren of kunnen paden tijdelijk zijn afgesloten.