Kennismaking met nieuwe gemeenteraad

Dinsdagavond 24 mei mochten we, als stichting, kennismaken met de nieuwe gemeenteraadsleden en bijpraten met de al bekende gezichten binnen de raad op de Maatschappelijke Markt 2022. Onderwerpen zoals: de ontwikkeling, verbetering en uitbreiding van onze ruiterpaden, kosten/budget, participatie maar ook mestoverlast op wandel- en fietspaden passeerden de revue. Het was een mooi vertrekpunt voor de komende raadsperiode waarin wij ons weer gaan inzetten voor een goede samenwerking met de gemeente!