Bossen onveilig door stormschade

Door de storm zijn veel bomen omgevallen! Andere bomen en takken kunnen de komende periode nog vallen. Vermijd de komende tijd het bos, het is niet veilig. Uiteraard zullen wij ons inzetten om in samenwerking met de bosbeheerders en vrijwilligers de ruiterpaden weer veilig en begaanbaar te krijgen! Wil je ook helpen? Meld je aan als vrijwilliger!