Blog

We willen een bosmaaier kopen. Help je mee?

Zonder onderhoud geen ruiterpaden. En zonder ruiterpaden ook geen leuke buitenritten. Daarom zijn onze PPL-vrijwilligers regelmatig in het bos te vinden. Ze verwijderen overhangende takken en omgevallen bomen, maaien de route en onderhouden de routemarkering.

Dat onderhoud is nu helemaal hard nodig, want de lente is begonnen en alle groen in het bos loopt snel weer uit. Om de ruiterpaden open te houden is een goede professionele bosmaaier onmisbaar. Vaak kunnen we er wel één lenen van onze sponsoren. Maar helaas is er niet altijd een bosmaaier beschikbaar op het moment dat wij hem nodig hebben. Daarom willen we graag een eigen bosmaaier aanschaffen.

Hiervoor is een bedrag van circa € 1.000,- nodig. Omdat we geen enkele subsidie ontvangen zijn we geheel afhankelijk van de bijdragen van onze partners en van jullie, de buitenruiters en menners die gebruik maken van de ruiterpaden.

We hopen daarom dat ook jij wilt helpen met een financiele bijdrage om de aankoop van een bosmaaier mogelijk te maken. Maak je bijdrage over op onze bankrekening NL 44 RABO 0317 1892 63 o.v.v bosmaaier of gebruik de volgende betaallink. Je mag natuurlijk zelf het bedrag kiezen. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Door je steun kan je blijven genieten van leuke bosritjes op onze mooie Lelystadse ruiterpaden.

Namens alle buitenruiters, enorm bedankt voor je steun!

Groen licht voor ruiterpaden Hollandse Hout

Goed nieuws! Het projectplan voor de aanleg van meer recreatieve voorzieningen in de Hollandse Hout als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, waaronder een mooie ruiterroute van circa 15 kilometer, is goedgekeurd. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verdere voorbereidingen van de uitvoering van de werkzaamheden.

Voor de ruiterpaden betekent dit onder andere dat we samen met Staatsbosbeheer de definitieve route gaan vaststellen. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande ruiter- en beheerpaden, waardoor er voor de paden geen bomen gekapt hoeven te worden. Zodra er meer nieuws is zullen we jullie dat uiteraard weer laten weten!

Steun de verbetering en uitbreiding van de ruiter- en menpaden in de Hollandse Hout!

Eind vorig jaar konden we jullie al vertellen over de plannen van de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer (SBB) voor de Hollandse Hout. Dit bosgebied nabij de Oostvaardersplassen krijgt een belangrijke recreatieve functie als toegangspoort voor het nieuwe Nationaal park Nieuw Land. Omdat in de eerste plannen geen ruiter- en menpaden waren opgenomen hebben wij vanuit het PaardenPlatform Lelystad (PPL) de betrokken partijen hierover benaderd.

Meerdere gesprekken, waarbij namens het PPL Myra Goudappel en Ruud van Driesten betrokken waren, hebben er toe geleid dat er nu hard gewerkt wordt aan een plan voor de eerste fase, waarin wel ruiter- en menpaden zijn opgenomen. Het plan is er op gericht om een basissituatie te realiseren door bestaande paden te verbeteren en met elkaar te verbinden, waardoor een attractieve ronde van circa 15 kilometer gereden kan worden. De volledige route zal met borden als ruiterpad worden aangegeven. In een latere fase kan, afhankelijk van hoeveel de paden worden gebruikt en de verdere ontwikkeling van het gebied in de komende jaren, samen worden gekeken of aanvullende doorsteekjes en/of paden mogelijk zijn.

We zijn heel blij met dit eerste resultaat. De volgende stap is het in overleg met Staatsbosbeheer bepalen van de definitieve route (de route op het kaartje is dit nog niet!) en het uitwerken van de verdere details en planning voor de realisatie. We hopen dan dat de ruiterroute in de loop van volgend jaar gereed zal zijn.

Maar….. of we al onze wensen kunnen realiseren is nog wel afhankelijk van de definitieve goedkeuring voor de plannen en de financiering hiervan. Het goede nieuws is dat ook jij hierbij heel eenvoudig kunt helpen! Vul hiervoor vandaag nog de enquête/steunverklaring van Staatsbosbeheer in! Deel dit bericht ook met al je familie, vrienden en bekenden en vraag ook hen de steunverklaring te ondertekenen. Zo maken we samen duidelijk dat er brede steun is voor ons initiatief om in de Hollandse Hout mooie ruiterpaden aan te leggen.

Uiteraard blijven we als PPL nauw betrokken bij de voortgang en we zullen jullie, wanneer er nieuws is, hiervan op de hoogte houden. Heb je in de tussentijd vragen dan mag je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Stemmers bedankt!

Elk jaar stelt de Rabobank met Rabo ClubSupport een gedeelte van de winst beschikbaar aan verenigingen en stichtingen in Flevoland. De leden van de bank bepalen door te stemmen op hun favoriete vereniging hoe dit bedrag wordt verdeeld.

Uiteraard hebben ook wij dit jaar weer meegedaan. De stemmen zijn nu geteld en de uitslag is bekend. Door jullie stemmen ontvangen we € 227,12 van de Rabobank. We gaan dit geld gebruiken voor de aanschaf van een professionele bosmaaier voor het onderhoud van onze ruiterpaden. We bedanken de Rabobank en uiteraard iedereen die op ons heeft gestemd. 

Ruiterpaden na herstellen stormschade weer open

Op zondag 15 maart hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers de paden in het Paardenbos vrij kunnen maken! Zelfs het oude slingerbospad is weer helemaal uit te rijden! Hiervan is de bodem op sommige plekken nog wel zwaar.

In het Oostervaartbos(naast de Groene Velden) is één pad compleet geblokkeerd door omgewaaide sparren. In verband met het gevaar en de grootte van de blokkade, is het even wachten op grof geschut… Wordt vervolgd…

Het pad door het Oostrandbosje welke evenwijdig aan de sloot loopt moeten we nog inspecteren, hiervan weten we dat er minstens één boom ligt, die nog weg moet. Wordt ook vervolgd…

Dank weer aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen!

Onderhoudsochtend 15 maart 2020

Hopelijk zijn de heftigste stormen nu geweest. De schade op de ruiterpaden moeten we nog inventariseren. Omdat er altijd wel werk aan de winkel is, organiseren we weer een snoeiochtend! Om de ruiterpaden in topconditie te houden hebben we jouw hulp nodig!

Zondag 15 maart organiseren we tussen 10:00 en 12:00 uur een onderhoudsochtend om de paden klaar te maken voor het komende buitenrijseizoen. Help ook mee! Aanmelden is heel eenvoudig. Meld je hier aan of of stuur een e-mail naar info@paardenplatformlelystad.nl.
Je kunt je ook opgeven aan de bar bij Manege Lelystad. Geef bij je aanmelding ook aan in welk bosgebied je wilt helpen.

Op welke paden we aan de slag gaan is afhankelijk van de opgave/deelname. Vergeet niet om werk-/tuinhandschoenen, laarzen, een grote snoeischaar en/of takkenzaag mee te nemen!

Hoveniersbedrijf Rob Brands helpt bij vrijmaken ruiterpaden!

Al enige tijd is een deel van de route achter het Langezand geblokkeerd geweest door omgevallen bomen met wingerd. Met handgereedschap hebben we het grootste deel begaanbaar kunnen maken, maar niet alles. Gelukkig konden we een beroep doen op onze sponsor Rob Brands Hoveniers ! Hij heeft de grote omgevallen bomen vakkundig gezaagd, zodat wij weer een volledige ronde kunnen rijden!

Hoveniersbedrijf Rob Brands: Van ontwerp tot onderhoud, van beschoeïng tot beplantingsplan!

Save the date. We gaan weer snoeien!

De ruiterpaden kunnen niet zonder regelmatig onderhoud. Daarom organiseren we op zondag 29 september van 10:00 tot ca. 12:00 uur weer een onderhoudsochtend. Help jij ook een handje mee? Op welke paden we aan de slag gaan is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat komt helpen.

Aanmelden is heel eenvoudig. Stuur ons een berichtje en geef je op. Je kunt je ook opgeven aan de bar bij Manege Lelystad.

Paarden Platform Lelystad en Schlepers Cultuurtechniek zorgen samen voor onderhoud ruiterpaden

In de Lelystadse bossen ligt een mooi en uitgebreid netwerk van ruiter- en menpaden. Deze paden worden het hele jaar door veel gebruikt door ruiters en menners van binnen en buiten de stad. Vrijwilligers van de stichting Paarden Platform Lelystad (PPL) zorgen voor het periodiek onderhoud om de ruiterpaden in goede conditie te houden. Vanaf dit jaar wordt het PPL hierbij ondersteund door de firma Schlepers Cultuurtechniek die een professionele maaimachine ter beschikking stelt.

©foto Francien Hagedorn

Suzanne van der Laan, voorzitter van het PPL, is enthousiast: ‘De meeste werkzaamheden kunnen door de PPL-vrijwilligers met eigen gereedschappen worden uitgevoerd, maar vanaf het voorjaar, als het gras weer hard gaat groeien, is ook de inzet van een professionele maaimachine noodzakelijk om de paden vrij te houden. De aanschaf van een maaier is een grote uitgave waar we niet zomaar het geld voor hebben. Als kleine stichting zijn we namelijk financieel volledig afhankelijk van de bijdragen van sponsors. We zijn daarom heel erg blij dat de firma Schlepers ons wil ondersteunen met een klepelmaaier, die we kunnen gaan gebruiken bij het onderhoud van de ruiterpaden.’

Ook Rudi Schlepers van de firma Schlepers is blij dat hij het PPL kan helpen. ‘Wij zijn al jarenlang op vele terreinen in Lelystad actief en we voelen ons daarom echt verbonden met de stad. Het is fijn dat we met de steun aan de ruiters en menners ook op deze wijze een positieve bijdrage aan Lelystad kunnen leveren.’

Ga mee op verkenning en maak kennis met de nieuwe ruiterpaden!

Op veler verzoek organiseren we binnenkort weer twee verkenningsritten. Op donderdagavond 9 mei (19:30 uur) en zondagochtend 12 mei (10:00 uur) zullen we in groepsverband een leuke afwisselende route rijden. Op beide dagen wordt een andere route gereden. We vertrekken vanaf Manege Lelystad. Het tempo zal rustig zijn (Stap-draf). Geschatte duur van de rit: ca. 1,5 uur

Deelname is gratis, maar uiteraard is een donatie aan onze stichting van harte welkom. Je moet beschikken over een eigen paard/pony of verzorgpaard/pony.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan door ons een berichtje te sturen of aan de bar bij Manege Lelystad.

Deelname is op eigen risico. Het dragen van een cap is verplicht.