Kennismaking met nieuwe gemeenteraad

Dinsdagavond 24 mei mochten we, als stichting, kennismaken met de nieuwe gemeenteraadsleden en bijpraten met de al bekende gezichten binnen de raad op de Maatschappelijke Markt 2022. Onderwerpen zoals: de ontwikkeling, verbetering en uitbreiding van onze ruiterpaden, kosten/budget, participatie maar ook mestoverlast op wandel- en fietspaden passeerden de revue. Het was een mooi vertrekpunt voor de komende raadsperiode waarin wij ons weer gaan inzetten voor een goede samenwerking met de gemeente! 


Ruiterpaden na herstellen stormschade weer open

Op zondag 15 maart hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers de paden in het Paardenbos vrij kunnen maken! Zelfs het oude slingerbospad is weer helemaal uit te rijden! Hiervan is de bodem op sommige plekken nog wel zwaar.

In het Oostervaartbos(naast de Groene Velden) is één pad compleet geblokkeerd door omgewaaide sparren. In verband met het gevaar en de grootte van de blokkade, is het even wachten op grof geschut… Wordt vervolgd…

Het pad door het Oostrandbosje welke evenwijdig aan de sloot loopt moeten we nog inspecteren, hiervan weten we dat er minstens één boom ligt, die nog weg moet. Wordt ook vervolgd…

Dank weer aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen!